Pazarlama İletişimi, hedef tüketicilerin tutum ve davranışlarını istenen yönde güçlendirmeyi, değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni tutum ve davranışı oluşturmayı hedefleyen ikna edici ileşim sürecidir.
K2 İletişim, bu süreci yönetmekte ihtiyaç duyabileceğiniz tüm noktalarda kilit rol oynuyor.

 

Ürün Lansmanları
Satış Aktiviteleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kanal Pazarlaması
Reklam Satın Alımı

 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ